Tekstgrootte: AAA
Header Zorgcooperatie Den Bosch

Vragen

Vragen over de Huishoudelijke Hulp Toelage-regeling (HHT)

Voor wie is de HHT-regeling en waarom?
Mantelzorgers kunnen tegen gereduceerd tarief een beroep doen op huishoudelijke hulp en tuinonderhoud via de Zorgcoöperatie Den Bosch. De regeling is bedoeld om mantelzorgers in de gemeente ’s-Hertogenbosch bij hun huishoudelijke taken te ontlasten.

Wie betaalt de HHT-regeling?
De gemeente ’s-Hertogenbosch financiert de HHT-regeling uit het WMO-budget.

Wie voert deze regeling uit?
Dat doen het Steunpunt Mantelzorg Farent en de Zorgcoöperatie Den Bosch in opdracht van de gemeente ’s-Hertogenbosch.

Wat doet het Steunpunt Mantelzorg Farent?
Zij ondersteunen de mantelzorgers in de gemeente ’s-Hertogenbosch op uiteenlopende manieren, van persoonlijk advies, informatiebijeenkomsten, lotgenoten activiteiten tot praktische ondersteuning (zie deze website).

Wat is de Zorgcoöperatie Den Bosch?
De zorgcoöperatie is een initiatief van de gemeente ’s-Hertogenbosch en de thuiszorgorganisaties Arons Zorg en Tzorg. Daarnaast werkt de zorgcoöperatie samen met Interzorg, Sint Jozefoord en Weener XL. Meer informatie over de zorgcoöperatie staat op www.zorgcooperatiedenbosch.nl. Mantelzorgers kunnen zelf kiezen bij welke organisatie zij de huishoudelijke hulp willen afnemen.

Kan ik bij een andere organisatie terecht voor huishoudelijke hulp via de HHT-regeling? Nee. De HHT-regeling geldt alleen voor de thuiszorgorganisaties die een contract voor huishoudelijke hulp hebben met de gemeente ’s-Hertogenbosch.

Vragen over inschrijven en kosten huishoudelijke hulp

Hoe meld ik me aan voor Huishoudelijke Hulp via de HHT-regeling?
Dat gaat in twee stappen:
1. U schrijft zich eerst in als mantelzorger bij Steunpunt Mantelzorg Farent of u belt 073 206 88 00.
2. Daarna maakt u een keuze voor de thuiszorgaanbieder die uw voorkeur heeft.

Zijn er kosten verbonden aan de inschrijving?
Mantelzorgers kunnen zich kosteloos inschrijven bij het Steunpunt Mantelzorg Farent en gratis van de diensten gebruik maken (voor sommige activiteiten wordt een bijdrage gevraagd).
Aan de inschrijving bij de Zorgcoöperatie Den Bosch zijn geen kosten verbonden.

Wat is het tarief voor Huishoudelijke hulp?
Mantelzorgers die ingeschreven zijn bij het Steunpunt mantelzorg betalen via de HHT- regeling € 5,50 per uur.

Hoe en wanneer betaal ik de kosten van de huishoudelijke hulp?
De kosten (factuur) voor de huishoudelijke hulp betaalt u achteraf aan de zorgaanbieder via automatische incasso. 

Is de huishoudelijke hulp voor mij of voor degene voor wie ik zorg (de zorgvrager)?
De mantelzorger bepaalt of de hulp voor het eigen huishouden of dat van de zorgvrager wordt ingezet. De hulp is dus voor één van beide huishoudens. U geeft dat aan als u zich inschrijft.

Word ik werkgever van de hulp?
Nee, alle hulpen zijn in dienst van één van de geselecteerde zorgaanbieders.

Vragen over de huishoudelijke hulp

Hoeveel uren huishoudelijke hulp kan ik krijgen?
De inzet van huishoudelijke hulp gaat in overleg met de thuiszorgaanbieder. De HHT-regeling geldt voor maximaal 2,5 uur per week.

Kan ik ook eenmaal per twee weken huishoudelijke hulp krijgen?
Ja, de afname van uren is flexibel en kan dus twee of driewekelijks zijn. Bijvoorbeeld eenmaal per veertien dagen 2,5 uur of eenmaal per drie weken 3 uur. Of, bij minimale afname, 1,5 uur per 2 weken.

Kan ik de 2,5 uur aan hulp verspreid binnen één week krijgen?
Ja, ook dat kan. Bijvoorbeeld ter ontlasting van de mantelzorg dat er 2x per week iemand aanwezig is, bijvoorbeeld 1x een uur en 1x anderhalf uur.

Kan ik tussendoor het aantal uren verhogen of verlagen?
Ja, dat kan, zolang het minimum of maximum aantal uren niet wordt overschreden.

Kan ik ook tijdelijk hulp krijgen?
Dat is geen probleem. U kunt huishoudelijke hulp aanvragen voor een bepaalde periode met als minimum één maand. Bij het aanvragen geeft u aan tot wanneer de hulp nodig is.

En als ik dat nog niet kan zeggen?
Houd dan rekening met een opzegtermijn van een maand.

Zijn de huishoudelijke hulpen gescreend?
De vier thuiszorgaanbieders van de Zorgcoöperatie Den Bosch leveren al jaren huishoudelijke hulp en zijn gespecialiseerde organisaties. Zij werken met medewerkers in loondienst volgens de CAO en bepalen zelf hun sollicitatieprocedure. Wilt u hier meer over weten, neem dan contact op met de zorgaanbieder van uw keuze.

Wat voor werkzaamheden verricht de huishoudelijke hulp?
Huishoudelijk werk zoals schoonmaken, stoffen en stofzuigen, ramen lappen, e.d.

Kan ik de huishoudelijke hulp vragen om boodschappen te doen, te koken of andere (zwaardere) huishoudelijke taken?
Ja, dit kunt u bespreken met de thuiszorgorganisatie. Dit moet wel binnen de afgesproken tijd gebeuren.

En onderhoud van de tuin?
Ja, dit wordt verzorgd door Weener XL.

Moet er iemand in huis zijn als de huishoudelijke hulp komt?
Ja, dan moet er een volwassene in het huis aanwezig zijn. Dat kan ook de hulpvrager zelf zijn.

Gaat de hulp door in de vakantieperiode?
Daarover kunt u afspraken maken met de thuiszorgorganisatie van wie u de huishoudelijke hulp afneemt.